Bubasen – en oversikt over åpne buer i Norge


Vi nordmenn er flinke på hytteliv. Det er nesten 400.000 fritidsboliger i Norge, fra den beskjedne parafinbua til det prangende sommerhuset. Men hva med oss som ikke har egen hytte? Er vi prisgitt et friluftsliv under åpen himmel?

Heldigvis finnes det nok av muligheter for å leie seg hytter i de aller fleste kriker og avkroker. Et flott tiltak, om man er såpass fremsynt og strukturert at man kan planlegge påskeferien tre år frem i tid. De mest attraktive er nemlig reservert i uoverskuelig fremtid. Og la oss ikke glemme prisene, som ofte ligger på resort-nivå, spesielt i jaktperiodene.

Men fortvil ikke! Takket være nordmenns lange tradisjoner med skogbruk, fløting, gruvedrift og generell vandring i naturen er det opp gjennom tidene bygd et utall hytter, buer, koier og gammer i Norges fjell og skoger. Mange av disse står åpne og ønsker vandrende fanter velkommen, enten det er til overnatting eller bare en kafferast. I dag er disse buene gjerne i offentlig eller privat eie, og er restaurert og ivaretatt i svært varierende grad. Desverre har eierne ofte andre hytter de leier ut i tillegg, og de åpne buene blir derfor sjelden godt annonsert.

Likevel er det enkelte områder der de åpne buene nærmest har blitt et varemerke, for eksempel i Femundsmarka og Forollhogna. Ikke bare holder buene her en høy standard, men det kjøres ut ved og parafin slik at oppholdet skal bli så trivelig som mulig.

I Bubasen ønsker jeg å lage en oversikt over de åpne buene i Norge. Den vil inkludere alle husvære som står åpne, såfremt de er av en grei standard. Jeg vil først og fremst konsentrere meg om buer som er egnet for overnatting, men også mindre sikringsbuer og gammer vil kunne snike seg med. Her er terskelen lav.

Selv om de åpne buene står fritt frem for allmenn bruk finnes det visse uskrevne regler man bør forholde seg til når man benytter dem. Vanlig folkeskikk gjelder her som andre steder, og det er en selvfølge at man forlater buene slik man selv ønsker å finne dem. Hogg ved tilsvarende det som er brent opp, rydd og fei etter deg og ta med søpla hjem. Flere av buene har betalingskasser eller giroer man kan ta med seg om man ønsker å bidra til driftskostnadene. Enkelte av buene har også en fast pris for benyttelse, og stoler på at folk gjør opp for seg, selv om døra står åpen og uten tilsyn.

Bubasen vil i første omgang innordnes fylkesvis, men målet vil på sikt være å få på plass en søkbar base der man kan finne buer ut fra faktorer som turområder, antall senger osv. Informasjonen om buene er varierende, noe som vil reflekteres i Bubasen. Noen buer vil vises med detaljer om beliggenhet, antall senger og bilder, mens andre kun vil opptre med navn. Jeg velger likevel å legge ut alle jeg kjenner navnet på, i et håp om at brukerne av Bubasen kan bidra til å tette hullene. Foreløpig må dette gjøres i kommentarfeltene.

De åpne buenes nøyaktige beliggenhet er ofte ansett som “hemmeligheter” for spesielt invidde. Jeg velger derfor i første omgang å ikke legge ut GPS-posisjoner. Jeg har imidlertid både posisjoner og karttegninger til flere av buene, noe som kan oppgis på forespørsel.

Som et langtidsmål ønsker jeg å besøke så mange av Norges åpne buer som mulig, selv om dette er en monumental oppgave. I mellomtiden vil jeg sette pris på alle tilføyninger, rettelser og innspill fra andre bubrukere, slik at Bubasen vil bli så komplett og korrekt som mulig.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s